• 1

RabobankDe Rabobank Stimuleringsfonds "Winst voor ons is winst voor U". Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Het ontbreken van financiële middelen staat het verwezenlijken daarvan nogal eens in de weg. Om die reden heeft Rabobank Randmeren het Stimuleringsfonds. Met uw vereniging of stichting staat u middenin de samenleving, net als wij. Maar als geen ander weten wij, net als u, dat het lastig kan zijn ideeën en projecten te realiseren. Terwijl die projecten juist van belang zijn om een prettige samenleving te creëren. 'Het is lastig vrijwilligers te vinden' of u vraagt zich af 'hoe u aan voldoende financiële middelen komt om uw idee te realiseren'. Wij helpen u graag een handje. Als coöperatie laten wij een deel van onze winst terugvloeien naar de lokale samenleving via ons Rabobank Randmeren StimuleringsFonds (RRSF). Dat noemen wij ons 'Coöperatief Dividend'.