• 1

StatutenDe statuten van de vereniging zijn op 23 oktober 2002 gewijzigd en op de algemene ledenvergadering van 22 mei 2003 vastgesteld. Download pdf bestand.