• 1

StatutenDe statuten van de vereniging zijn op 23 oktober 2002 gewijzigd en op de algemene ledenvergadering van 22 mei 2003 vastgesteld. Download pdf bestand.

Huishoudelijk reglementHet huishoudelijk reglement is naar aanleiding van de statutenwijziging ingrijpend aangepast. Het huishoudelijk reglement beschrijft aanvullende afspraken ten aanzien van het reilen en zeilen van de vereniging. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 9 juni 2018. Download pdf-bestand.

PDF-iconHet Chr. Harmonieorkest Excelsior Ermelo heeft een privacy policy opgesteld waarin beschreven staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Dit betreft persoonsgegevens van leden, sponsors en zakelijke relaties. Ook is beschreven welk beleid we voeren ten aanzien van gebruik van beeldmateriaal en video, onder andere in relatie tot social media en deze website. Deze privacy policy is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van xxxxxxx. Download pdf bestand.

AanmeldformulierDit formulier is nodig om lid te worden van onze vereniging. Door het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de secretaris ga je akkoord met het gestelde in de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy policy. Download pdf-bestand.