• 1

Bestuur

De vereniging heeft een bestuur ingesteld waarbij een aantal essentiële taken is belegd. Een aantal taken is onderling verdeeld en een aantal taken is gedelegeerd aan leden. Hierdoor is het mogelijk om een goede communicatie te realiseren. Heb je bepaalde vragen/opmerkingen aan het bestuur, richt je dan tot het bestuurslid of lid dat hiervoor het aanspreekpunt is. Via e-mail contact opnemen met een van onze bestuursleden of vrijwilligers verloopt bij voorkeur via ons contactformulier.