• 1

Nederland is in de greep van het Coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het kabinet vandaag een aantal maatregelen afgekondigd. Zo zijn bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden en wordt iedereen opgedragen om thuis te werken indien dat mogelijk is.

Deze situatie vraagt ook van Excelsior de nodige zorgvuldigheid om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat houdt in dat per direct alle geplande repetities tot en met 1 juni 2020 komen te vervallen. Bij verbetering van de omstandigheden zal de eerste repetitie pas weer op 4 juni 2020 plaatshebben. De geplande concerten in deze periode (Free Ermelo, Oranjeconcert, Aubade en 4 mei) zijn allen geannuleerd. Heeft u reeds kaarten voor ons Oranjeconcert gekocht? Dan kunt u uw geld terugkrijgen via de kassa van theater de Dialoog.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal bovenstaand besluit heroverwegen zodra hier aanleiding voor is.