Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft als doel het bestuur te ontlasten van afgeronde periodieke activiteiten, zoals de verloting, de Anjercollecte van het Prins Bernhardfonds, het afsluitingsfeest aan het einde van het seizoen. Op dit moment is de commissie door afwezigheid van commissieleden niet actief. Denk jij dat je ruimte hebt om deze activiteiten samen met anderen te organiseren, neem dan contact op met één van de bestuursleden. 

Bibliothecaris
Onze twee bibliothecarissen, Mariëlle Smit en Arjan Smit, zijn sinds najaar 2014 de nieuwe duizendpoten van de vereniging als het gaat om de totale organisatie van de muziekstukken voor alle leden van de orkesten. Zij zorgen ervoor dat ieder zijn partij krijgt. Zodra de stukken worden ingeleverd, zorgen zij er voor dat deze op een correcte manier worden gearchiveerd, zodat het later weer gemakkelijk terug te vinden is. Naast deze werkzaamheden zorgen zij voor overige hand- en spandiensten binnen de vereniging. Heb je vragen aan Mariëlle en Arjan over de muziek, stuur dan een mail naar de bibliothecaris.

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie organiseert alle zaken rondom het leerlingen- en jeugdorkest. Twee keer per jaar is er een kijk- en luisterrepetitie voor de ouders met daaraan gekoppeld een informatie uitwisseling tussen het bestuur/jeugdcommissie en de ouders. Verder heeft de jeugdcoördinator, Claudia Rikkers, contacten met Cultuurkust en de docenten en zorgt zij ervoor dat nieuwe leerlingen via Cultuurkust les kunnen volgen. Verder wordt er jaarlijks een open-repetitie georganiseerd voor nieuwe leerlingen. Zij kunnen op zo'n repetitie kijken en luisteren hoe het gaat in een orkest en daarna is er ruimte voor het uit proberen van de diverse instrumenten en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Wilt u meer informatie over de jeugdcommissie, neemt u dan contact op met Claudia Rikkers, jeugdcoördinator.

Muziekcommissie (MUCO)
De muziekcommissie heeft als doel om alle muziek uit te zoeken die de orkesten van Excelsior ten gehore brengen. Daarbij rekening houdend met het niveau van de verschillende orkesten en de wensen van de leden en luisteraars. De dirigent beoordeelt of de muziekstukken voldoen aan het niveau. Vervolgens bedenkt de MUCO een thema dat past bij de muziek en zorgt voor de verdere aankleding van het thema. De MUCO bestaat uit Arjan Smit, Mariëlle Smit (voorzitter), Tineke Boorsma, Jan Kieft en Anne-Douwe van der Meer. Ben jij een liefhebber van muziek en wil jij meehelpen met het uitzoeken van muziek in de MUCO, neem dan contact op met één van de leden van de MUCO, mail naar de bibliothecaris.

Redactie
De redactie zorgt voor een 2 maandelijks informatiekrantje, het Babbeltje. Deze wordt samengesteld door Wietske Zevering. Het Babbeltje voorziet van informatie vanuit het bestuur en de commissies, maar ook informatie, leuke verhalen etc. van leden kan je erin tegen komen. Het Babbeltje wordt aan alle leden via de mail verstrekt. Verder is er ook de mogelijkheid om de Babbeltjes te downloaden via het leden informatiemenu.

Concertagenda

27 september 2018
18:30 - 19:30 uur
Optreden bij Sonneheerdt Ermelo
24 november 2018
20:00 - 22:30 uur
Najaarsconcert

Onze sponsors